O Nas

O Nas

Polska Szkoła im.Marii Montessori w Livingston

Naszym wzorem do naśladowania będzie szkoła montesoriańska założona przez Dr Marię Montessori. Jej głównymi założeniami są: -edukacja poprzez zindywidualizowane nauczanie, -przygotowanie dziecka do życia i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, -rozbudzenie w dziecku miłości do nauki, -odkrywanie jak nierozerwalnie natura i nauka, sztuka, fizyka i inne dziedziny wiedzy są związane z życiem, przenikają się. Maria Montessori dostrzegała ogromna potrzebę zreformowania systemu edukacji w czasach, w których żyła. Edukacja dla Montessori to wolność, która wyzwala kreatywność myślenia dziecka obecna w jego naturze. Okres dzieciństwa to etap życia, w którym umysł dziecięcy chłonie najwięcej i najszybciej przyswaja wiedzę. Dlatego tez my dostrzegamy jak ważnym jest wspieranie nauczania w języku polskim (i nie tylko) dzieci mieszkających poza granicami kraju, jak ważnym jest zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości a także wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych za granicą. Naszą główna misją jest więc stworzenie otoczenia pełnego inspiracji, w którym dzieci rozwijały się będą w atmosferze szacunku, miłości w sobie właściwym tempie. Chcemy miejsca, w którym dzieci będą mogły pracować z pomocami dydaktycznymi, szukać odpowiedzi na nurtujące je pytania i stawiać kolejne. Gdzie Kadra będzie kierować je w zdobywaniu wiedzy, ale nie wyręczać. Będzie tu można rozwijać swoje pasję językowe, literackie, matematyczno-fizyczne, plastyczne, techniczne etc. W naszych grupach dzieci nie będą dobierane według wieku, ale według wiedzy i zainteresowań jakie będą posiadać. Działania podczas zajęć będą nakłaniać dziecko do aktywnego udziału w procesie nauki. Sala będzie przestronna, wyposażona w materiały rozwojowe dostępne na wysokości dziecięcej rączki. Pomoc z naszej strony będzie polegała na wskazaniu kierunku i wspieraniu wysiłku dziecka wkładanym w zdobywaniu wiedzy.
„Każde dziecko jest inne, a więc każde ma prawo do indywidualnego rozwoju” Maria Montessori, dlatego dzieci w naszym Domu Kultury będą miały czas, aby odkryć swoją wewnętrzną ciekawość świata a także umożliwi im to rozwój twórczego i kreatywnego myślenia, wrażliwości i pasji.
Nasze motto brzmi: „Czekaj – obserwując”. Chcemy dzięki naszemu programowi zmienić podejście dzieci do nauki w tradycyjnym styl, chcemy organizować czas tak aby był niepowtarzalny, efektywny i spędzany w grupie ludzi o podobnych zainteresowaniach. Nadzorując i organizując te wspólne godziny wydobyć można ogromny potencjał drzemiący w dziecku a podejmując tego typu działania można zainteresować wszelaką wiedzą.
NASZ PROGRAM – NAUKA JEST WTEDY EFEKTYWNA KIEDY SPRAWIA PRZYJEMNOŚĆ.
Moduły na start: I MODUŁ JĘZYK POLSKI - Usprawnianie mowy i pisowni Dziecka w języku polskim (podczas tych zajęć Dzieci uczą się w indywidualnym toku i tempie rozwoju i przyswajania informacji: mówiąc, słuchając i pisząc. Wykorzystywane są następujące pomoce dydaktyczne – obrazki, książeczki, gry planszowe, dialogi, piosenki, zabawy naśladowcze i inne).
II MODUŁ NAUKI ŚCISŁE matematyka+fizyka+chemia (podczas tych zajęć będzie można zdobyć wiedzę o abstrakcjach matematyki, rozwinąć matematyczne myślenie, poeksperymentować podczas fizycznych doświadczeń, poszerzyć wiedzę o ciekawostki związane z chemią i fizyką, poodkrywać ciekawe rzeczy dopasowane poziomem do Dzieci uczęszczających na zajęcia).
III MODUŁ OCHRONA ŚRODOWISKA Zajęcia plastyczno – techniczne (podczas tych zajęć Dzieci będą mogły wykonywać ciekawe i interesujące przedmioty, zabawki z materiałów recyklingowych - Zamiast kupić zrób to sam, będzie można również malować i tworzyć piękne prace kredkami lub farbami oraz pogłębiać wiedzę z zoologii i botaniki).
IV MODUŁ KREATYWNY TY Twórcza postawa samego siebie jest paletą, dzięki której codzienność nabiera kolorów. Kreatywność występuje w różnych dziedzinach naszego życia, ułatwia wyrażanie samego siebie i swoich emocji. Nasza Szkoła jest wyposażona w Biblioteczkę, w której Dzieci mogą spędzać czas czytając, będziemy tańczyć podczas zajęć ruchowych, będzie można posklejać modele podczas zajęć modelarstwa, odbędą się również zawody gier planszowych, warsztaty lego oraz zabawy muzyczno-ruchowe z elementami pedagogiki M. Montessori. Dzięki dostępowi do ogródka szkolnego będziemy mogli spędzać wesoły i radosny czas sprzyjający podejmowaniu różnych twórczych inicjatyw.
play-b
rainbow
fly-boy
pl_PLPolski